Kurs permakulture

Skraćena verzija kursa permakulture dobar uvod za dalje učenje. Predavanja su podeljena u 12 oblasti, jednostavnih za razumevanje i upoznavanje sa permakulturom.


Obzirom da i dalje postoje mnoge nedoumice po pitanju permakulture, šta je ona, šta predstavlja, kako je permakultura drugačija od onoga što su radili naši preci, i još mnogo pitanja koja nemaju definitivni i jasan odgovor, odlučili smo da uradimo jedan skraćeni kurs permakulture ovde na našim stranicama koji će biti slobodno dostupan svima.

Podeljen je na dvanaest oblasti i razvrstan u nekih dvadesetak tekstova. Nadamo se da će ovi tekstovi pomoći da se razjasne mnoge nedoumice i da će svakome ko traga za znanjem iz ove oblasti biti dobra odskočna daska.

Oblasti:

 1. Principi permakulture
 2. Zajednica – Peti element
 3. Odabir imanja i prepoznavanje krajolika
 4. Podela imanja na zone
 5. Vodotokovi
 6. Biljke i životinje
 7. Šuma hrane
 8. Kompostiranje i tretiranje otpada
 9. Prirodna gradnja
 10. Prirodna kozmetika i lekovi
 11. Održivi izvori energije i racionalna potrošnja
 12. Praktične primere permakulture

Osnovna Definicija

Za sam početak pročitajte ovaj uvodni tekst sa malom istorijom permakulture: Kurs permakulture – Osnovna Definicija


Principi Permakulture

Principi permakulture su osnova permakulturnog dizajna i projektovanja. Oni se odnose na etičke, filozofske i praktične principe koji se koriste kako bi se stvorili održivi, samodovoljni i otporni sistemi.

Principe permakulture smo podelili na više tekstova obzirom da je ova oblast sama osnova permakulture, a kao uvod savetujem vam da prvo pročitate naš tekst Permakulturni princip života a zatim nastavite na sledeće tekstove:


Zajednica – Peti element

„Peti element“ u permakulturi se odnosi na ljude i njihovu ulogu u permakulturnim sistemima.


Odabir imanja i prepoznavanje krajolika

Kako da se odabere imanje koje će biti pogodno za život i permakulturu, i kako da se koriste specifičnosti krajolika da bi se stvorili održivi sistemi.


Zone na permakulturnom imanju – Podela imanja na zone

Imanje se u permakulturi deli na zone kako bi se optimizirala efikasnost i efektivnost korišćenja resursa.


Vodotokovi

Vodotokovi, jezera i svejlovi su deo permakulturnog dizajna koji se fokusira na optimalnom korišćenje vode da bi se poboljšala održivost sistema.


Biljke i životinje

Koje su biljke i životinje pogodne za permakulturne sisteme i kako se one koriste da bi se poboljšala održivost sistema.


Šuma hrane

Šuma hrane ili agro šuma je koncept u permakulturi koji se odnosi na korišćenje principa šumskog ekosistema u proizvodnji hrane i drugih proizvoda.


Kompostiranje i tretiranje otpada

Kompostiranje i tretiranje otpada je važan deo permakulture jer omogućava da se reciklira i ponovo koristi organski materijal, smanjuje količinu otpada koji se odlaže, i poboljšava kvalitet zemljišta.


Gradnja prirodnim materijalima

Prirodna gradnja je koncept u permakulture koji se odnosi na korišćenje prirodnih materijala i principa projektovanja kako bi se stvorili zdravi i održivi prostori za život.


Prirodna kozmetika i lekovi

Ova oblast permakulture se fokusira na korišćenje prirodnih sastojaka za proizvodnju ekoloških preparata za negu i zdravlje.


Održivi izvori energije i racionalna potrošnja

Energija je jedan od ključnih elemenata permakulture koji se odnosi na korišćenje održivih izvora energije i racionalnu potrošnju kako bi se smanjila potreba za fosilnim gorivima i smanjio uticaj na okolinu.


Praktična primena permakulture

Kako primeniti princip i tehnike permakulture na različitim tipovima imanja, i u svakodnevnom životu.


Eto to je sve! U tekstu Praktična primena permakulture imate linkove za permakulturnu literaturu na našem jeziku sa kojom možete dalje da proširite svoja znanja.

A ako želite da završite kompletan kurs i praktično da se upoznate sa permakulturom prijavite se za naš dvonedeljni kurs permakulture na stranici, koji se jednom godišnje održava kod nas na imanju. Najbolje je da se za kurs prijavite na stranici Kalendara događanja.

Možete nas takođe pratiti na društvenim mrežama a predlažem da se prijavite i na naš permakulturni bilten u kome jednom mesečno prenosimo najnovije vesti iz Rtanjskog Vrta, buduće planove, i kalendar radionica.


Slanjem vaših podataka dajete nam dozvolu da vam pošaljemo e-poštu. Možete otkazati pretplatu u bilo kom trenutku.