Praktična primena permakulture

Kako primeniti princip i tehnike permakulture na različitim tipovima imanja, i u svakodnevnom životu.

Настави са читањем „Praktična primena permakulture“

Održivi izvori energije i racionalna potrošnja

Energija je jedan od ključnih elemenata permakulture koji se odnosi na korišćenje održivih izvora energije i racionalnu potrošnju kako bi se smanjila potreba za fosilnim gorivima i smanjio uticaj na okolinu.

Настави са читањем „Održivi izvori energije i racionalna potrošnja“

Prirodna kozmetika i lekovi

Ova oblast permakulture se fokusira na korišćenje prirodnih sastojaka za proizvodnju ekoloških preparata za negu i zdravlje.

Настави са читањем „Prirodna kozmetika i lekovi“

Prirodna gradnja

Prirodna gradnja je koncept u permakulture koji se odnosi na korišćenje prirodnih materijala i principa projektovanja kako bi se stvorili zdravi i održivi prostori za život.

Настави са читањем „Prirodna gradnja“

Kompostiranje i tretiranje otpada

Kompostiranje i tretiranje otpada je važan deo permakulture, i omogućava da se reciklira i ponovo koristi organski materijal, smanjuje količinu otpada koji se odlaže, i poboljšava kvalitet zemljišta.

Настави са читањем „Kompostiranje i tretiranje otpada“

Biljke i Životinje u permakulturnom okruženju

Koje su biljke i životinje pogodne za permakulturne sisteme i kako se one koriste da bi se poboljšala održivost sistema.

Настави са читањем „Biljke i Životinje u permakulturnom okruženju“

Vodotokovi na permakulturnom imanju

Kanali za navodnjavanje i jezera su deo permakulturnog dizajna koji se fokusira na optimalnom korišćenje vode da bi se poboljšala održivost sistema.

Настави са читањем „Vodotokovi na permakulturnom imanju“

Podela imanja na zone

Podela imanja na zone omogućava da se resursi koriste efikasnije, smanjuje potrebu za transportom i povećava efektivnost u radu.

Настави са читањем „Podela imanja na zone“

Odabir imanja i prepoznavanje krajolika

Kako da se odabere imanje koje će biti pogodno za život i permakulturu, i kako da se koriste specifičnosti krajolika da bi se stvorili održivi sistemi.

Настави са читањем „Odabir imanja i prepoznavanje krajolika“

Zajednički ciljevi i gradnja zajedničkih resursa

Kako se koriste permakulturni principi za postizanje zajedničkih ciljevada, i stvaranje resursa koji su korisni za celu zajednicu.

Настави са читањем „Zajednički ciljevi i gradnja zajedničkih resursa“