Kontakt

Ako želite da posetite naše permakulturnom imanju, informišete se o radionicama i kursevima, ili vas interesuje da se edukujete kroz volonterski rad, možete nas kontaktirati na email ili putem naše facebook stranice.

Za posete našem imanju više informacija možete naći na našoj stranici – Edukativne posete permakulturnom imanju

Ako šelite da učite kroz volontiranje na našem imanju molimo vas da popunite sledeći upitnik – Volontiranje u Rtanjskom Vrtu