Maksimizacija raznolikosti

Kako stvoriti sistem koji podržava širok raspon biljaka, životinja i drugih organizama, kako bi se smanjila potreba za spoljašnjim izvorima i povećala otpornost sistema.


Maksimizacija raznolikosti je važan princip permakulture koji se odnosi na stvaranje sistema koji podržava širok raspon biljaka, životinja i drugih organizama kako bi se povećala otpornost sistema i smanjila potreba za spoljašnjim izvorima. To se postiže kroz projektovanje permakulturnog sistema sa mnogo različitih vrsta biljaka, životinja i drugih organizama, koji se međusobno podržavaju i koriste uzajamno.

Ova maksimizacija raznolikosti ima nekoliko koristi. Prvo, ona povećava otpornost sistema na bolesti, štetočine i promene klime, jer različite vrste biljaka i životinja se nose sa različitim izazovima na svoj specifičan način. Drugo, ona smanjuje potrebu za spoljašnjim izvorima, jer različiti elementi u sistemu međusobno se podržavaju i iskorišćavaju.

Na primer, u permakulturnom vrtu, različite vrste biljaka se koriste zajedno kako bi se poboljšalo kvalitet zemljišta, sakupljala voda i hranile životinje. Životinje, poput pčela i leptira, se koriste za oprašivanje biljaka, dok se životinje kao što su kokoške i svinje koriste za proizvodnju komposta i kontrolu štetočina.

Konkretno, kroz projektovanje šume hrane, koristi se mnogo različitih vrsta drveća, biljaka i životinja, kako bi se postigla maksimalna raznolikost i iskoristila svaka zasebna niša sistema. Na primer, različiti slojevi u šumi hrane, kao što su krošnje, srednji sloj i podloga, podržavaju različite vrste biljaka i životinja. Koristi se i tehnika diversifikacije kulture, gde se različite vrste biljaka i životinja gaje na različitim mestima i u različitim vremenskim periodima, kako bi se povećala otpornost sistema na različite izazove.

Maksimizacija raznolikosti takođe podrazumeva i korišćenje lokalnih sorti biljaka i životinja, kako bi se povećala otpornost sistema i smanjila ovisnost o spoljašnjim izvorima.

Ovim se postiže da sistem ima mnogo međusobnih konekcija, i veliku raznolikost koja obezbeđuje opšte kruženje energije i materije kroz sistem kroz stalnu transformaciju bez otpada.

Možete nastaviti na sledeći teks Stvaranje ravnoteže između ljudi i prirode, ili se možete vratiti na stranicu sadržaja, sa indeksom tekstova Kursa permakulture.