Usluge Permakulturnog Dizajna

Konsultacije

 • Izbor imanja
 • Prirodna gradnja
 • Održivi izvori energije
 • Šuma hrane

Pre početka projekta napravićemo sa vama pismeni intervju kako bi formulisali ciljeve i razumeli vaše potrebe. Ovaj dokument će poslužiti kao osnov za budući dizajn važeg imanja.

Procena terena za primenu permakulturnog dizajna

 • Analiza imanja – geografskog položaj, vetrovi, vodotokovi
 • Identifikacija postojećih biljaka i biljnih vrsta
 • Konsultacije
 • Pismeni izveštaj sa zaključkom

Izrada Idejnog rešenja na osnovu prethodne analize i procene terena

Nakon potpisanog pismeni izvestaj o potrebama i zahtevima klijenta izrađujemo skicu A3 formata koja sadrži:

 • Pozicije kuće, bungalova, cisterni i ostalih pratećih objekata
 • Staze i ograde
 • Vodene površine i kanali za navodnjavanje
 • Položaj bašte, šumskog vrta, voćnjaka, žitnica i pašnjaka
 • Pozicije kuhinjskog, baštenskog i ljudskog komposta
Permakulturno rešenje imanja porodice Weniger

Izrada detaljnog permakulturnog dizajna

Kada se finalizira idejno rešenje i odobri od strane klijenta pristupa se izradi detaljne dokumentacije koja će sadržati sledeće elemente:

 • Detaljno razrađeno idejno rešenje sa preciznim pozicijama objekata, vodenih poršina, biljaka i svih ostalih pratećih elemenata – format A1
 • Spisak potrebnih zemljanih radova
 • Spisak potrebnog bilja, biljne zajednice, polikulturni šabloni
 • Predlog za uzgoj domaćih životinja i položaj objekata za iste
 • Položaj i sadržaj zone za sport, hobije i relaksaciju
 • Rešenje za tretman otpadnih voda, Bio-Filter
 • Predlog i specifikacija solarnog sistema i položaj istog
Biljni Gild – Permakulturni Dizajn

Primena permakulturnog dizajna i upravljanje radovima

 • Angažovanje podizvođača
 • Nadzor zemljanih i poljoprivrednih radova
 • Izrada uzdignutih i samorazgradivih leja, kanala za navodnjavanje po konturama i jezera
 • Izrada sistema za kompostiranje i tretman otpadnih voda
 • Izrada baštenskih elemenata
 • Nabavka sadnog materijala
 • Sadnja višegodišnjih zasada u sistemu polikulture, kreiranje šumskog vrta
 • Nabavka i montaža opreme

Pre nego se odlučite da radite sa nama preporučili bi vam da pročitate sledeće tekstove:

Da li i zašto angažovati permakulturnog dizajnera

Ko je permakulturni dizajner