Praktična primena permakulture

Kako primeniti princip i tehnike permakulture na različitim tipovima imanja, i u svakodnevnom životu.

Nastavi sa čitanjem „Praktična primena permakulture“

Biljke i Životinje u permakulturnom okruženju

Koje su biljke i životinje pogodne za permakulturne sisteme i kako se one koriste da bi se poboljšala održivost sistema.

Nastavi sa čitanjem „Biljke i Životinje u permakulturnom okruženju“

Podela imanja na zone

Podela imanja na zone omogućava da se resursi koriste efikasnije, smanjuje potrebu za transportom i povećava efektivnost u radu.

Nastavi sa čitanjem „Podela imanja na zone“

Kurs permakulture

Skraćena verzija kursa permakulture dobar uvod za dalje učenje. Predavanja su podeljena u 12 oblasti, jednostavnih za razumevanje i upoznavanje sa permakulturom.

Nastavi sa čitanjem „Kurs permakulture“

Biološki filter za sive vode – Proces prečišćavanja

Da bi se izgradio kvalitetan biološki filter, i pravilno odredila njegova veličina potrebno je razumeti princip rada filtera i njegovu mikrobiologiju.

Nastavi sa čitanjem „Biološki filter za sive vode – Proces prečišćavanja“

Sadnja Voćnih vrsta

U permakulturnom vrtu stabla voća su osnovni element šume hrane i treba im posvetiti posebnu pažnju u dizajniranju vašeg imanja.

Nastavi sa čitanjem „Sadnja Voćnih vrsta“

Ne održivo, Održivo, Samoodrživo

Postoji li razlika, i koja je. Može li se živeti održivo?

Domaće povrće, spremno za zimnicu

Postoji li razlika, i koja je. Može li se živeti održivo?

Nastavi sa čitanjem „Ne održivo, Održivo, Samoodrživo“