Pristup zajednici

Konkretno o uslovima i mogćnost pristupanja eko-zajednici Rtanjski Vrt

Eko zajednica Rtanjski Vrt – Sadašnji trenutak

Rtanjski Vrt trenutno poseduje 7 hektara zemljišta sa mogućnošću daljeg proširenja, imamo centralnu zgradu sa kuhinjom, ostavom, alatnicom, radionicom, ateljeom i kancelariom. Zatim tu su dva bunara, cisterne za skladištenje kišnice, ostava za drva, i dvorišni kompostni toalet i solarni sistem koji leti i po sunčanom vremenu može da obezbedi struju za veš mašinu, ili alate kao što je mešalica, cirkular, hilti, i ostale mašine potrebne za gradnju objekata. Internet nam je 4G od dva različita provajdera. U planu nam je takođe da opremimo kompletno jedan FabLab i da pojačamo internet ako bude potrebno.

Za proizvodnju hrane tu je plastenik, zatim povrtnjak u visokim lejama, i mlada šuma hrane sa sadnicama voća, jestivim grmovima i lekovitim začinskim biljem. Od životinja imamo manje jato kokošaka, psa i mačku. U planu je i staklenik za razvoj rasada i zimsko gajenje kultura kao i rasadnik za razvoj mladih sadnivca.

Za razliku od nekih drugih eko-naselja gde je sva svoina privatna, mi želimo da je zajednica Rtanjski Vrt vlasnik svega a pojedinac je pravno osiguran u okviru zakona. Ovim se sprečava trgovina materijalnim dobrima zajednice a pojedinac koji eventualno želi da napusti zajednicu može da povrati veći deo inicijalne investicije, ali ne i da pravi profit.

Mnogo detaljnije o našoj viziji za eko zajednicu možete pogledati na stranici Klub ljubitelja planete zemlje – Vizija za Budućnost

Materijalna sredstva

Potrebno je da svako ko pristupa zajednici obezbedi određena materijalna sredstva koja će mu obezbediti stambenu jedinicu, korišćenje zajedničkih prostorija, alata i mehanizacije, kao i korišćenje ostalih zajedničkih dobara. Takođe solarni sistem i ostala infrastruktura će biti uvećan za potrebe novog člana. Jedan deo novaca koji novi član investira upotrebiće se i za proširenje imanja kao i za takse i dozvole za gradnju objekta za stanovanje. Dolaskom u zajednicu otvara vam se mogućnost pristupu prehrambenim proizvodima zajednice ali iste morate kupiti ili zaraditi sopstvenim radom u okviru zajednice.

Takođe razmatramo mogućnost najma ili neku vrstu članarine za one koji nemaju dovoljno sredstava za inicijalnu investiciju mada će ovo biti moguće tek kada zajednica malo poraste.

Kolika je investicija potrebna

Investicija zavisi od nekoliko faktora ali prvenstveno od toga kolika vam je kuća neophodna, maksimalna kvadratura je 25m2 plus potkrovlje ali i manja kuća može u potpunosti zadovoljiti sve standarde ugodnog života. Sve kuće moraju biti energetski efikasne pasivnog karaktera, sa kompostnim toaletom.

Šta je sve obuhvaćeno investiciom:

 • Stambeni objekat – Troškovi građevinskog materijala
 • Stambeni objekat – Troškovi izgradnje
 • Solarna energija – Proširenje solarnog sistema
 • Vodovod i tretman sivih voda – Cisterna od 3000l i prateća oprema
 • Proširenje plasteniika i proizvodnih kapaciteta
 • Zajedničke prostorije – Ukupni investicija se dele na sve članove
 • Zemljište zajednice se uvećava za 20 ari
 • Alati, mašine i druga oprema – Ukupna vrednost se deli na sve članove
 • Zemljani radovi za izgradnju, pristup i drugo
 • Troškovi građevinske dozvole – u okviru zajedničke urbanizacije
 • Takse za zemljište i ostale administartivne takse

Visina investicije

Okvirna cena za gore navedeno bi bila 10.000,00EUR (deset hiljada eura) za kuću od 18m2 sa visokim pokrovljem. U slučaju da se građevinske dozvole, urbanizacija, promena namene zemljišta rade samo za jedan objekat ovaj iznos se uvećava za dve hiljade eura.

Postoji i varijanta sa prenosivim privremeni objekat za koji nije potrebno pribaviti dozvole. Objekat je malih dimenzija po ideji TinyHouse dimenzija 2,45m x 6,1m x 3,2m. Ovaj objekat je takođe dobro izolovan ali ne spada u kategoriju pasivnih kuća. Poseduje dnevni boravak, kuhinju, kupatilo i galeriju za spavanje. U ovoj varijanti potrebna investicija iznosi 7.000,00EUR (sedam hiljada eura).

Moguće je i da kuću gradite slamom i blatom uz pomoć volontera i prijatelja ali i pored toga izgradnja kuće će nešto koštati. Svakako za infrastrukturu, zemljište, alate, i objekte zajednice morate imati sredstva u iznosu od 3.000,00EUR (tri hiljade eura). Takođe ako želite da imate legalni objekat morate izdvojiti do tri hiljade eura za dozvole i takse.

Naravno možete i samostalno da kupite imanje u našoj blizin i sve da uradite sami, a mi ćemo vam biti samo dobre komšije.

Specijala Ponuda

Ako zelite da pristupite zajednici ali niste u mogućnosti da zajednici doprinosite iz bilo kojih razloga postoji mogućnost da za investiciju od 25.000,00 (dvadeset pet hiljada eura) obezbedite sebi kuću do 25m2 sa dvosobnim potkrovljem, kao i pristup svim navedenim objektima zajednice. Takođe ovom investicijom obezbedili bi sebi tri obroka dnevno za jednu osobu kao i potrebno održavanje za vaš objekat na neograničeno vreme.

Prava i Obaveze

Svako ko želi da živi u zajednici Rtanjski Vrt mora da prihvati određene obaveze u svrhu održanja, rasta i poboljšanja zajednice a tu su i svakodnevni poslovi proizvodnje i spremanja hrane, popravke, gradanja, rad sa gostima i volonterima i drugo. Moguće je da pojedinac ne učestvuje u ovim poslovima ali će onda morati da plaća usluge drugih, i ostale troškove održavanja infrastrukture, druge popravke, kao i hranu. Za osobe koji ne žele da učestvuju u zajedničkim poslovima, iznos inicijalne investicije se uvećava za 50%.

Prava i obaveze svih članova zajednice pravno su regulisane ugovorom i statutom Rtanjskog Vrta. Svaki član zajednice je pravno i materijalno zaštićen.

Novi izvršni odbor se bira svakih šest meseci do godinu dana i svako ima i tu vrstu obaveze. O krucijalnim odlukama moraju se svi članovi zajednice izjasniti.

Eventualni konflikti i nesuglasice se moraju odmah rešavati i za svaki takav problem određuje se medijator. Svaki nesporazum se mora rešiti i prevazići.

Istina i ljubav su polazne tače za sve i opšti okvir svakog dijaloga i odnosa.