Hugelkultur – Slojevite samohranjive leje

Hugelkultur je jedan vrsta uzdignute leje, kod nas poznata kao Hugel-gredica ili Lazanja-gredica.


Šta je hugelkultur Sepp Holzer-a?

Hugelkultur je baštenska tehnika koju je izumeo Sepp Holzer u Austriji. Ima mnoge prednosti, lako se stvara, i obogaćuje zemljište dok u isto vreme povećava plodnost tokom dužeg vremenskog perioda. Uglavnom se koristi ako želite da napravite vrtnu leju koja dugo oslobađa plodnost u zemlju i u kojoj planirate da uzgajate biljke, voće i povrće.

Stvaranjem tipične hugel-strukture dobijate dodatnu površinu za gajenje i u stanju ste da kreirate različite mikroklime, zasenom, skladištenjem vode, i drugo. U umerenoj klimi kao što je naša možete produžiti sezonu rasta jer imate dodatni izvor toplote koji nastaje razgradnjom organske materije hugel gredice. Ova tehnika je takođe odlična za upravljanje vodom, jer skladišti kišnicu i zadržava vlagu, a istovremeno reguliše protok vode.

U mnogim vrtovima ljudi ne znaju šta da rade sa drvenom masom, jer smatraju da je potrebno previše truda da bi se ona preradila i stvorilo nešto korisno od nje. Hugelkultur sledi permakulturni princip da otpad ne postoji, i na vrlo jednostavan način pretvara višak drveta u plodno područje.

Hugelkultur leje su velike, slojevite kompostne gomile prekrivene slojem kvalitetne zemlje, baš kao uzdignute gredice. Ovi slojevi će delovati kao plodno skladište i povećavaće plodnost tla tokom godina. Međutim, velika razlika je u količini drveta koja se stavlja u ovaj specifični vrtni sistem.

Prvi sloj, ponekad čak i delimično zatrpan, sastoji se od velikih trupaca i druge krupne drvene mase, drugi sloj sadrži manje grane, i grančice, u trećem se dodaju naizmenično smeđih i zelenih slojeva. Slojeve smeđeg materijala su sa visokim sadržajem ugljenika poput suvog lišća, stare slame, kartona, a zeleni slojevi sa visokim sadržajem azota kao trava, sveže lišće, stajsko đubrivo. Sve će na kraju biti prekriveno gornjim slojem zemlje i završnim slojem malča da zaštiti zemlju. Kada je sve spremno sadi se odabrano bilje u novu postavljenu strukturu.

Presek hugel-leje sa slojevima i zasađenim biljnim vrstama – ilustracija

Razmotrimo prednosti Hugelkultur-a:

Poboljšanje uslova tla:

Postepeno razlaganje drveta neprekidan je i dugoročan izvor hranljivih sastojaka za biljke dok se provetravanje zemlje povećava kako se te grane i trupci raspadaju. Velika hugel-leja može davati stalnu zalihu hranljivih sastojaka tokom 20 godina.

Stanište / toplota:

Hugelkultur koristi blagodati procesa laganog raspadanja kako bi stvorio staništa za milijarde bakterija, micelijuma i drugih organizama. Drvo za kompostiranje takođe stvara toplotu koja bi trebalo da produži sezonu rasta.

Sekvestracija ugljenika u zemljište:

Hugel gredica je prirodan način skladištenja ugljenika u zemljište uz istovremeno povećanje plodnosti.

Kontrola vlažnosti:

Trupci i grane deluju poput sunđera, kišnica se u njima skladišti i zatim ispušta tokom sušnog perioda. Dobro kreirana Hugel-gredica značajno će smanjiti potrebu za zalivanjem.

Tehnika Hugelkultur Seppa Holzera je poljoprivredno produktivan ekosistem koji je svesno dizajniran da dugoročno ima raznolikost, stabilnost i otpornost prirodnog ekosistema. Oponašajući šumske sisteme, stvaramo dugotrajna visokoproduktivna plodna područja koja su i dalje u stanju da regenerišu tlo i ne degradiraju ga dalje.

Na našem permakulturnom imanju Rtanjski Vrt imamo više Hugel-gredica i ovde možete pogledati proces kreiranja jedne od njih.

Rtanjski Vrt planira da najmanje jednom po sezoni organizuje radionicu kreiranja Hugel gredica gde će učesnici moći da steknu konkretno znanje iz ove oblasti i praktično ga primene na našem imanju.

Radionica se sastoji od teoretskog i praktičnog dela. U praktičnom delu radićemo pripremu zemljišta, nanošenje slojeva različitog materijala, sadnju bilja i semena, malčiranje. Proverite kalendar ako ste zainteresovani, ili se prijavite na naš bilten, takođe radionica će biti objavljena na našoj Facebook stranici.

Ostavite Komentar