Samoodrživi Vrt

Mi smo permakulturno imanje u nastajanju. Živimo u harmoniji sa prirodom, i pratimo ljubav. Težimo samoodrživom postojanju.

Šuma Hrane

Na parceli veličine 5ha započeli smo rad na šumi hrane koja će svojim visokim stepenom biodiverziteta doprineti ostvarenju samoodrživog domacinstva i biti njegov centralni deo. Velika raznovrsnost biljnih vrsta doprinosi celokupnom ciklusu saživota sa prirodom. Ciklus koji započinje permakulturnim dizajnom, a realizuje se sadnjom i gradnjom, negom i održavanjem, pa sve do samog kraja na kompostištu koje je istovremeno i novoi početka.

Samoodrživo Permakulturno imanje

Naše se imanje nalazi na mestu gde se sastaju obronci južnog Kučaja i magične planine Rtanj. Vrt se prostire na 7ha podeljen na dve celine jedna od 5ha i druga manja od 2ha. Veći deo imanja je trenutno zarastao, prekriven žbunjem, puzavicama, divljim voćem, ili je pod šumom.

Trenutno smo u procesu stvaranja šume hrane velikog biodiverziteta. Pažljivo intervenišemo i prilagođavamo se.

Blog