Održivi izvori energije i racionalna potrošnja

Energija je jedan od ključnih elemenata permakulture koji se odnosi na korišćenje održivih izvora energije i racionalnu potrošnju kako bi se smanjila potreba za fosilnim gorivima i smanjio uticaj na okolinu.


Koncept korišćenja održivih izvora energije i racionalna potrošnja se temelji na ideji da se koriste izvori energije koji su obnovljivi, decentralizovani i neškodljivi, kao i da se promoviše racionalna potrošnja energije kroz projektovanje efikasnih sistema i promenu navika potrošnje.

Ako hoćemo da živimo održivo onda naravno i izvori energije moraju da nam budu održivi. Pod samim pojmom održive energiji podrazumevaju se svi oni izvori energije koji se mogu obnavljati kao što je šuma ili vodotokovi, ili se nepresušni kao što je to energija sunca ili vetra. Sem već pomenutih izvora postoji i biogas koji se može proizvoditi neposredno na imanju raspadanjem organskih jedinjenja, takođe postoje i geotermalni izvori energije.

U zavisnosti od položaja imanja na kojem živimo neće nam svi ovi izvori biti dostupni ili će neki jednostavno bit prihvatljiviji za datu situaciju. Ako u blizini imamo reku postoji mogućnost da se bez pregrađivanja iste i bez narušavanja toka i biodiverziteta napravi mala hidroelektrana. Nedostatak ovog izvora mogu biti suše ili prejake zime. Kada je u pitanju drvo ono je odličan izvor energije ali postoje neki uslovi za njeno korišćenje, drvo mora biti suvo, zatim peć mora da je efikasna tako da je sagorevanje skoro bez ostataka, i moramo imati dovoljnu površinu pod šumom kako bi je bez narušavanja ekosistema mogli eksplatisati.

Kod geotermalne energije postoje dva osnovna principa a to je korišćenje same toplote zemlje koja je na dubinama većim od dva metra prilično stabilna pa se tako može koristiti za pregrevanje vode ili hlađenje, a takođe i u kombinaciji sa toplotnom pumpom. Drugi oblik je direktno pristupanje toploj termalnoj vodi što je obično limitirano samo na neka područija ili se moraju duboko bušiti u zemljinu koru da bi se stiglo do tih izvora, a to i nije tako ekonomično za pojedinačna imanja.

Vetar može biti solidan izvor energije ali on mora da bude u kombinaciji sa još nekim izvorom ako niste u područiju gde ga stalno ima. Solarna energija je, iz našeg iskustvu, najprihvatljiviji izvor energije i mi ga koristimo na našem imanju Rtanjski Vrt.

Važno je naglasiti da je na prvom mestu bitna energetska efikasnost i kako se njoj pristupa. Bez velikog stepena energetske efikasnosi svih elemenata permakulturnog sistema ni jedan izvor energije nam neće biti dovoljan ili će ulaganja biti tolika da od održivosti ništa ostati neće.

U tekstu Energetska efikasnost u samoodrživom domaćinstvu možete pročitati detaljno o ovoj oblasti. Takođe smo podučeni našim iskustvom napisali tekst o solarnoj energiji koji možete naći na stranici Solarni sistem za samoodrživo domaćinstvo.

Obično je kombinacija više izvora energije idealno i najsigurnije rešenje a u zavisnosti od specifične situacije izabraće se najpovoljnije i najefikasnije rešenje. Dobro je imati i rezervni generator ako baš sve zakaže. Mi imamo i benziski generator pa u periodu zime kada nema sunčanih dana i po više nedelja moramo da ga upalimo sa vremena na vreme da dopunimo baterije. Probali smo i bez toga ali je dosta zahtevno što se tiše struje, i na kraju jedino imate dovoljno energije za osvetljenje. Ovako nam maksimalno 50 litara benzina godišnje omogućuje da nesmetano i bez restrikcija preguramo taj period. Mogli smo i da proširimo solarni sistem i kapacitet baterija i ugradimo vetrogenerator ali su to prevelika ulaganja u proizvodnju energije koja nam u svakom drugom periodu godine neće biti potrebna.

Ova se oblast svakao usavršava pa će se u budućnosti još lakše i još čistije bivati energetski nezavistan. Lokalne mikromreže su budućnost energetske nezavisnost i energetske sigurnosti.

I da ne zaboravimo biogas koji se može proizvesti iz organskog otpada. Biogas je svakako jako interesantan i održivi izvor energije koji treba posebno obraditi i o kojem ćemo svakao pisati u nekom od budućih tekstova.

Može se energetsko biti efikasan i u gradu i nije potrebno živeti na sopstvenom imanju da bi se koristili obnovljivi izvori energije ali je svakako lakše.

Živeti po principima permakulture, održivo i samodovoljno skoro je nemoguće bez da živite u harmoniji sa prirodnim principima na svom imanju ili na zajedničkom imanju permakulturne zajednice.

Za kraj ovog kratkog kursa permakulture pripremili smo tekst Praktična primena permakulture.