Kurs permakulture – Osnovna Definicija

Šta je kurs permakulture, šta sadrži, kome je potreban?


Kurs permakulture je osmišljen tako da vam približi pojmove permakulture, razjasni ciljeve, i opremi sa osnovnim znanjima da postane permakulturni Dizajner, ali na prvom mestu inspiriše da tako počnete i da živite. Cilj je da se osposobite za sveobuhvatnu primenu ovog znanja u svrhu stvaranja permanentnih i održivih sistema poljoprivrede, kao i uspostavljanje permanentne kulture održivog života u vašoj i drugim zajednicama.

Funkcija dizajnera je da nađe najbolju poziciju za sve elemente ekosistema i zajednicu koja sa njim živi. Dizajner bira elemente, pravi selekciju i postavlja ih u skladu sa znanjem o njihovim osobinama.

Dobar dizajner se oslanja i prilagođava dostupnim elementima, i zatim na osnovu svih prikupljenih informacija harmonično uklopi sve te elemente eko-kulturnog sistema.

Nije neophodno znati kako se gradi brana ili objekti, ne možete sve znati, za to se uvek mogu angažovati drugi. Vi možete kroz rad steći veštine u mnogim od ovih oblasti, ali vaš primarni cilj je permakulturni pristup životu u svim njegovim aspektima. Nastavak edukacije je neophodno nakon završetka kursa, ali suštinu permakulture i sva neophodna znanja potrebna za planiranje i dizajniranje imanja stećićete na kursu.

Istorija

Permakultura je nastala iz univerzitetske prakse i rada profesora Bill Molisona, predavač na univerzitetu Hobart i njegov učenik David Holmgren 70-ih godina dvadesetog veka. To je bio njihov odgovor na izveštaj Rimskog Kluba iz 1972. godine sa naslovom „Granice rasta“. Iza izveštaja je stajao međunarodni konzilijum ljudi iz akademske zajednice, civilnog društva, diplomatije i industrije. Izveštaj je predvideo da ekonomska rast neće moći da se nastavi u nedogled tempom kojim je do tada išao zbog ograničene dostupnosti prirodnih resursa.

Permakultura je tražila način da promeni život na praktičan i pozitivan način. Prvi kurs je bio održan 1979 godine, međutim tek 1988.godine koncept je precizirao Bil Molison u svom priručniku za permakulturne dizajnere. Danas permakulturni dizajn podučava i praktikuje hiljade ljudi širom sveta.

Kurs permakulture se zasniva na priručniku za permakulturu od Bill Molison-a i traje 72 sata, a predavanja su raspoređena u periodu od dve nedelje. Priručnik za permakulturni dizajn je osnova nastavnog plan i program za sve sertifikovane kurseve permakulturnog dizajna.

U planu nam je da u Rtanjskom Vrtu organizujemo kurs permakulture u trajanju od dve nedelje gde bi se pored teoretskog dela u značajnoj meri radilo i praktično na našem permakulturnom imanju kao i u okruženju. Smatramo da samo teorija nije dovoljna da se istinski razume i zavoli permakultura. Kombinovanje teorije i prakse se poztižu najbolji rezultati.

Važno je napomenuti da se nakon kursa učenje mora nastaviti i da je poželjno odmah primeniti stečena znanja kako bi se ista učvrstila. Ne preporučujemo da se upiše kurs ako nećete neposredno nakon toga stečena znanja primeniti barem u nekom obliku. Svakako kurs će vam u mnogome pomoći da počnete drugačije da promatrate prirodu i uopšte svet oko sebe, i da razumete sveopštu povezanost svih elemenata ekosistema čiji smo i mi sastavni i neraskidivi deo.

Ako ste zainteresovani da završite kus permakulture kod nas u Rtanjskom Vrtu prijavite se na stranici Kalendara događanja, možete nam poslati porku preko naše FB stranice ili na naš mejl informacije@rtanjskivrt.rs. Naglasite nam koji bi vam period orjentaciono odgovarao. Ako bude dovoljno zainteresovanih organizovali bi dvonedeljni kurs permakulture u toku godine.

Skraćeni kus permakulkture sa mnoštvom korisnih informacija i listom korisne literature možete pristupiti na stranici Kurs permakulture.