Kompostiranje i tretiranje otpada

Kompostiranje i tretiranje otpada je važan deo permakulture, i omogućava da se reciklira i ponovo koristi organski materijal, smanjuje količinu otpada koji se odlaže, i poboljšava kvalitet zemljišta.


Jedno od načela permakulture je i pravilo da svaki činioc sistema ima više uloga ili namena pa tako retko šta može da bude baš otpad koji nam više neće trebati. Staro gvožđe se uvek može iskoristiti ili kao obična armatura u betonu ali i kao ukras u bašti nakon obrade. Može se čak i pretopiti ako se za to ima uslova. Plastične posude i flaše uvek se mogu koristiti više puta, na prvom mestu za rasad ali i za skladištenje kompostnog čaja, ili kao posude za prehranu životinja. Stare daske, vrata, prozori mogu više puta da se recikliraju u raznim projektima. Od starih prozora može se napraviti solarna sušara, ili mali rasadnik, ili se može zastakliti letnji bungalova za goste. Uz malo kreativnosti i uz pomoć interneta svemu se može dati nova svrha.

Organski otpad je opet druga priča. Od svega što je organsko može se napraviti prekopotrebni organski kompost, ili se masa organskog porekla može koristiti za pokrivanje tla, takozvano malčiranje. Za tu svrhu naročito je dobra sečka od grana, ili pokošena trava, ili ako je to gavez možemo ga koristiti za malčiranje i prehranu obzirom da su listovi puni azota, ili se od njega može praviti komposti čaj.

Mi na našem permakulturnom imanju Rtanjski Vrt kompost proizvodimo na više načina i od više različitih izvora a detaljno o tome pročitajte u ovom tekstu: Tamo gde sve završava i iz čega sve potiče Kompostiranje.

Takođe možete pogledati i tekst o kompostnom toaletu i kako ga mi koristimo na našem imanju: Toaletni kompost reciklaža kake.

Kompostni čajevi su jednostavan i veoma efikasan način da organski prehranite svoje biljke i nezaobilazni su u organskom permakulturnom vrtu. Tekst o tome možete nači na sledećoj stranici: Kompostni čajevi – prirodna prehrana biljaka.

Nakon ovih tekstova možete preći na sledeću oblast u tekstu o Prirodnoj gradnji.