Eko zajednica – Vizija

Klub ljubitelja planete zemlje – Vizija za Budućnost

Ideja nam je da Rtanjski Vrt za početak preraste u veliku eko-zajednicu, takozvano eko-selo, a zatim i u veliko eko-naselje. U svetu postoje mnoga eko-sela i zajednice kojima smo se mogli priključiti ali mi želimo da zadržimo autentičnost naše vizije.

Vizija

Generalno smatramo da je budućnost svih ljudi na planeti u dobro povezanim modernim eko-selima u kojima tehnologija ima ulogu u očuvanju prirode i ljudi, širenju ideje ljubavi, i koja pomaže i inspiriše pojedinca na putu ličnog razvoja, kroz učenje, osvešćivanje i duhovnost.

Planeta na kojoj bi čovek bio apsolutno uklopljen u prirodu, bez da štrči iz nje i gde bi gradovi bili samo veliki muzeji, deo našeg kulturnog nasleđa u kojima bi Larpovali urbane uloge i kroz njih učili o istoriji. Kada bi se takva naša planeta gledala sa visine samo bi se neznatno primećivao uticaj ljudi, sve bi bilo uklopljeno i u harmoniji sa prirodom.

Mi verujemo da je ovakva budućnos moguća i da je jedina prihvatljiva za čoveka. Naravno svesni smo vremena koje bi trebalo da prođe kako bi svi došli u to stanje svesti i prešli da žive na taj način. Biće potrebno verovatno 1000 godina za ovo, ali u odnosu na večnost to je jedva treptaj oka.

Plan za narednih 1000 godina

Prva Grupa

Sve počinje sa grupom od 40 ljudi smeštenih u male kuće maksimalne kvadrature do 25m2. Svaki član ima tri ara zemljišta, jedan za kuću i okućnicu, i dva za baštu i šumu hrane, ostala zemlja je zajednička. Grupa bi imala i zajedničke prostorije univerzalne namene. Ta prva zajednica je takozvana ćelija opstanka i dok se ona ne postigne zajednica faktički i ne postoji. Kada se prvi takav Gild uspostavi kreće se u realizaciju drugog ciklusa gde naselje treba da dostigne 150 – 160 stanovnika svih uzrasta i to 4 klastera od 40 ljudi gde dva klastera treba da su popunjena dok druga dva mogu da variraju u broju žitelja. Ovakve četiri grupe predstavljaju osnovnu ćeliju civilizacije i u njoj se svi stanovnici lično poznaju, dok su u samoj zajednci od 40 ljudi odnosi kao u Gildu, veoma bliski sa međusobnim jakim vezama.

Gild je faktički vaša proširena porodica, na koju se apsolutno možete osloniti, ali koja se isto tako može osloniti na vas. U obavezama i zadatcima koje gild treba da obavi učestvuju svi tako što se dele obaveze ili se samoinicijativno preuzimaju odgovornosti za određene poslove.

Ova osnovna ćelija eko-sela ima zajedničku zgradu sa centralnom kuhinjim, skladištem sa namirnicama, radionicu, alatnicu, atelje, mali naučni centar za učenje i istraživanje sa radnom stanicom, 3D printerom, i sličnom opremom, zatim zonu za relaksaciju sa bazenom, saunom, blatnim kupkama.

Ovakva zajednica je stabilna i predstavlja dobru osnovu za dalji rast naselja.

Dalji rast naselja

Kada grupa dostigne skoro 160 ljudi započinje se stvaranje nove grupe po istom principu. Prvo inicijalni gild od 40 ljudi, a kada se to postigne ta nova grupa sada može da preuzme na sebe odgovornost stvaranja ostale tri ćelije kao i gradnju zgrade za zajednicu. Ovaj proces se ponavlja dok se ne postignu četiri grrupe sa ukupno 640 ljudi.

Kada se stvori ovih 16 gildova otvara se mogućnost za izgradnju još nekog neophodnog zajedničkog objekta ili proširenje i unapređenje postojećih objekata i opreme. Sledeci cilj zajednice je da se ponovo na isti način uveća četiri puta, a kada takvo naselje dostigne broj od blizu 2560 ljudi stvorena je takozvana ćelija civilizacije.

Četiri ćelije civilizacije sa maksimalno 10000 ljudi predstavljaju Arku civilizacije. To znači da ona može u potpunosti da reprodikuje naše kompletno Zemaljsko znanje. Ovakvo eko-naselje bi imalo predstavnike svih zemljanih kultura i posedovala bi sva znanja koja smo ikada kao zemaljska civilizacija prikupili. Arka bi mogla da migrira na drugu planetu bez da se izgubi kontinuitet naše planetarne civilizacije.

Svaki put kad se naselje uveća četiri puta otvara se potreba za novim komunalnim zgradama kao i izgradnjom i proširenjem infrastrukture. Arka civilizacije bi imala Univerzitet, Najnapredniji naučni centar, zatim centar za zdravlje i prevenciju, i ostale centre potrebne za intelektualni, emotivni i duhovni razvoj ljudi, naravno u skladu sa prirodom a ne na uštrb iste.

Sva infrastrukturua pripada zajednici, kao što su solarne elektrane, tuneli za bicikle, bio-filteri, vodovod, informaciona mreža. Sva prevozna sredstva su takođe zajedničko dobro. Infrastruktura je u službi zdravog života i ne narušava prirodu.

Broj 4

Zašto broj 4? Zbog balansa, prvi gild od 40 ljudi nije stabilan i lako može da dođe do sistematizacije i dogmatizacije, efekta eho-komore, kada je i druga zajednica od 40 ljdi prisutna dolazi do stabilizacije, ali tek kada su sve četiri ćelije prisutne obezbeđena je dinamična harmonija.

Dve osnovne grupe moraju da su uvek skoro skroz popunjene, druge dve ne moraju da budu kompletno popunjene ali nije poželjno da imaju ispod 20 ljudi, sem u fazi stvaranja. Ljudi u osnovnim grupama dele mnoge zajedničke ideje, običaje i verovanja dok druge dve grupe su dinamičnije, osciluju u broju ljudi, idejama, manje su koherentne pa na taj način obezbeđuju dinamuku za ceo klaster osnovne ćelije civilizacije koja ima do 160 ljudi.

Ovim se postiže da dve osnovne grupe predstavljaju balans jedna drugoj pa se izbegava radikalizam i jednoumlje dok druge dve grupe obezbeđuju dinamiku i sprečavaju da se sistem suviše stabilše pa da se dve osnovne grupe toliko harmonizuju i postanu ono što i sada imamo u politici, levo i desno orjentisane grupacije sa članovima koji su većinom grupisani u sredini i male ekstremne grupe na polovima.

Grupe – Osnovne karakteristike

Podela grupa:

  • Ćelija opstanka – Gild od 40 ljudi
  • Osnovna ćelija civilizacije – Klaster do 160 ljudi
  • Ćelija civilizacije – Eko-selo sa 2500 žitelja
  • Arka civilizacije – Finalno naselje sa maksimalno 10.000 stanovnika

Svaka Arka treba da bude udaljena dan hoda od sledeće. Osnovno sredstvo prevoza je pešaćenje i bicikli, obični ili električni. Za duža putovanja postoje natkrivene biciklističke staze sa tvrdom kvalitetnom podlogom.

Mi bi voleli da jedno seme takve Arke bude baš naš Rtanjski Vrt. Svakodnevno radimo na infrastrukturi za buduću zajednicu u nadi da će nam se uskoro pridružiti još ljudi. Svesni smo da će nam najteže biti da dostignemo 40 ljudi u našem prvom Gildu i dok se to ne desi nećemo smatrat da smo put ka toj novoj budućnosti započeli.

Ćelija opstanka – Gild

Ćelija opstanka mora imati skoro 40 ljudi, to mogu biti pojedinci, parovi, ili porodice. Gild je na neki način šira porodica u kojoj se svi poštuju, uvažavaju, paze i brinu jedni o drugima. U gildu se svi dobro poznaju, eventualne konflikte odmah rešavaju, neguju ljubav i apsolutnu istinu, dele mnoga mišljenja i stavove. Veće naselje je sastavljeno od mnogih gildova pa pojedinac može uvek da nađe gild koji najbolje rezonuje sa njegovim bićem. Gildovi treba da su dinamične strukture u kojima je svaka osoba svojevoljno i u kojoj se svako oseća dobro.

Stanovanje

Svaka punoletna ili emotivno stasala osoba ima svoju stambenu jedinicu. Partneri svakako mogu živeti zajedno samo u jednoj kući, drugu ne moraju imati ili može biti slobodna za goste. Porodica sa decom može takođe živeti u jednoj kući dok su deca mala ali kako deca rastu mogu se lagano osamostaljivati i prelaziti u svoje kuće ili kuću za decu. Kod dece treba što ranije podsticati samostalnost i odgovornost za sopstveno postojanje. Dobro je da u zajednici uvek postoji neka kuća viška za prijatelje, volontere, i druge goste. Svakako te male kuće su u neposrednoj blizini u okviru jednog gilda, ne dalje od stotinak metara od zajedničke zgrade.

Kuće – Stambene jedinice

Sve kuće su zamišljene po principu Tiny House i u osnovi imaju maksimalno 25m2. One su energetski efikasne, dobro izolovane, od prirodnih biorazgradivih materijala, pasivnog karaktera sa južnom stranom u staklu. Po obliku prizemne sa visokim potkrovljem. Svaka kuća ima svoju kuhinju i kupatilo, električne instalacije i sistem za komunikaciju. Kuće mogu imati i terasu a ispred kuće je povrtnjak. Svaka kuća takođe ima sistem za skupljanje kišnice sa manjim rezevoarom koji se preliva u veće zajedničke rezervoare. Toaleti su isključivo kompostni, a sva voda koja se iskoristi ide na prečišćavanje u biofilter.

Zajedničke prostorije

Obzirom da su kuće relativno male posebna pažnja se poklanja zajedničkim prostorijama. U početku to može da bude jedna centralna višenamenska zgrada dovoljna za 40 – 50 ljudi ali se unapred mora predvideti mogućnost proširenje kako bi zajedničke prostorije mogle da zadovolje potrebe četiri gilda i svih 160 žitelja.

Od zajedničkih prostorija to je kuhinja za spremaje zajednički obroka, i pripremu zimnice, zatim zajednička ostava za hranu, alatnica, radionica, atelje, staklenik, plastenik, vešernica sa mašinama, kancelarija za online rad i druge potrebe, kao i zajednička prostorija za obedovanje i druženje. Takođe idealno bi bilo da postoji centralni solarni sistem, kao i centralna kotlarnica kako bi se maksimalno povećala energetska efikasnost i smanjilo zagađenje.

Zdrava ishrana – Regenerativna poljoprivreda

Ispred svake kuće je mala jestiva bašta koju svaka kuća održava i neposredno koristi dok sama zajednica ima i zajedničke veće bašte. Takođe postoje zajedničke parcele za žitarice i naravno zajednička šuma hrane. Proizvodnji hrane je po permakulturnim principima, regenerativna poljoprivreda koja obnavlja i obogaćuje zemlju.

Raspored zemljine površine

Da bi se obezbedio balans sa prirodom na svaku osobu u zajednici ide 20ari zemlje raspoređene na sledeći način. Prva dva ara su uz kuću i u njima je smeštena i bašta takozvani intezivni povrtnjak. Sedam ari ide na zajedničke zone za uzgoj žitarica, pačnjake, šumu hrane, zajedničke objekte i infrastrukturu. Drugih deset ari pripada prirodi i u njoj se ne interveniše, eventualno se odseče neko suvo ili bolesno drvo i ubere neka pečurka. To znači da je za jedan gild potrebno 8 hektara zemlje, dok je za kompletno finalno naselje takozvanu Arku civilizacije potrebna površina od 20 km2.

Od ukupne površine naše planete koja iznosi 510.072.000 km2 vodene površine zauzimaju 361.132.000 km2 (70.8%) a zemljane površine 148.940.000 km2 (29.2%). Ako po prethodnoj računici pola zemljine površine ostavimo netaknuto i zamislimo da će maksimalni broj ljudi dostići 10 milijardi, izlazi da bi po ovom principu života u ekološko odgovornim zajednicama prosečna gustina naseljenosti bi bila 135 stanovnika po kvadratnom kilometru, što je više nego prihvatljivo. Naravno u samim naseljima gustina bi bila veća ali i dalje ekološki prihvatljiva.

Zajednički poslovi

U zajednici se očekuje od svakoga da doprinese svojim radom naročito u oblasti koju najbolje poznaje i u kojoj ima najviše iskustva. Svako bi morao da uloži nekoliko sati dnevno u zajedničke poslove a moguće je da neko ko radi van zajednice doprinosi novčano ako nije u mogućnosti da preuzme poslove direktno bitne za zajednicu. Poželjno je naravno da se veći broj ljudi posveti poslovima same zajednice koja će zatim viškom proizvoda ostvarivati zaradu za one potrebe i proizvode koja sama zajednica ne može da pruži.

Poslovi se dele na dnevne, sezonske, povremene i jedinstvene pa se na osnovu toga, utrošenog vremena i specifičnosti posla određuje visina zarade. Ali se svakako svaki rad visoko vrednije i ne postoje drastične razlike.

Da bi eko-selo moglo u potpunosti da bude održivo i sposobno da proizvodi sve potrebne namirnice i opremu trebalo bi da za početak da svaki pojedinac poseduje barem pet veština, jednu glavnu, jednu pomoćnu i tri koje radi povremeno.

Ekonomija zajednice

Zajednica bi imala svoju internu ekonomiju i valutu koja bi po potrebi mogla da se zameni za neku globalnu valutu. Interna valuta treba da kruži u okviru zajednice što je više moguće kao voda u prirodi. Lokalna valuta ima jedino vrednost dok kruži i čim je neko gomila gubi vrednost za sve jer je ne upotrebljiva van sistema. Svaka pomoć i volontiranje treba takođe da se vrednuje. Sa najmanjom platnom jedinicom se može kupiti šolja tople vode, za čaj, ili supicu.

Odnosi u zajednici

Briga za prirodu, briga za ljude, ravnopravna raspodela. Treba dobro upoznati ljude sa kojima ćeš da živiš, ljubav, fleksibilnost i strpljenje su neophodni za funkcionisanje. Za svaki konflikt su svi krivi i on se mora odmah rešiti, po potrebi uz mediatore. Iskustvo u drugim zajednicama je pokazalo da se kod pojedinac posle nekoliko godina javlja potreba za promenom pa pojedinca ili porodicu treba uvek podržati u takvim odlukama. Pojedinac može lako da se seli iz gilda u gild ako ima slobodnih stambenih jedinica i ne treba se emotivno vezivati za stvari i objekte.

Pravni okvir svojine

Svojina nad kompletnim imanjem na kome se nalazi naselje bi bila zajednička. To bi se ostvarilo kroz postojeće pravne oblike svojine kao što su stambene zadruge, udruženja građana, zadužbine, nejavno akcionarsko društvo i drugo.

Svaki punopravni član zajednice ima pravo korišćenja jedne stambene jedinice, obezbeđena mu je ishrana i energija i ima pristup svim zajedničkim dobrima bez ograničenja.

Rešenja na svetskom nivou – Community land trust:

http://community-wealth.org/

http://cltnetwork.org/

http://www.tpl.org/

Permakulturni Institut

Neprofitna organizacija sa misijom Edukacija, Demonstracija, Povezivanje i razmena permakulturnih informacija. Takva organizacija mora biti povezana sa profitnom organizacijom (udruženjem) koja se može baviti prodajom usluga, To mogu biti konsultacije, prodaja proizvoda, itd. Sve što ima vrednost pripada neprofitnom delu. Svake godine se bira novi upravni odbor. Profitni deo daje donacije neprofitnom delu.

U tekstu Zajednice sa konkretnom namerom osvrnuo sam se na samu ideju zajednice, njihovu neophodnost i značaj za pojedinca.

Kako moderna zajednica treba da funkcioniše, šta pojedinac može da doprinese zajednici, a šta se od njega očekuje obrađeno je u tekstu Eko zajednica – Permakulturni Gild

Za pristup Rtanjskom Vrtu i uslovima možete pogledati na stranici Pristupanje Rtanjskom Vrtu.