Sakupljanje vode sa krovnih površina

Jedan od najvažnijih elemenata permakulturnog imanja je sakupljanje i korišćenje kišnice.


Većina života na planeti Zemlji nastaje iz vode, međutim pitke vode koje su neophodne za opstanak ljudi i kopnenog ekosistema čine samo jedan mali deo od ukupne količine dostupnih voda na zemlji. Neodgovornom i neodrživom upotrebom dolazi do zagađenja ovog elementa esencijalnog za život. Ljudi u ruralnim oblastima bacaju đubre pokraj puta, u šumu ili na lokalno improvizovano smetlište a kad shvate da ono tu ostaje i posle više godina onda odluče da bacaju u reku, a reka sve nosi. Gde nosi? Srbija i dalje nema sisteme za prečišćavanje otpadnih voda pa se kompletan sadržaj kanalizacije iz gradova uliva u reke.

Jedan od dobrih primera korišćenja vode je sakupljanje kišnice i snega sa krovnih površina. Kišnica je idealna za zalivanje, to joj je prirodnih uloga, besplatna je :), i ne dolazi iz cevovoda već pada s’neba. Neprestano kruži, ona je obnovljivi resurs. Isparava iz okeana i ostalih vodenih i kopnenih površina, zatim pada nazad na površinu u vidu kiše i snega. Nastaju potočići pa reke koje se kasnije opet ulivaju u okeane, mora. i jezera, ili se jednostavno prirodnim padom slivaju u iste. Moguće je da jedan deo te vode skrenemo i usporimo, i iskoristimo pre nego nastavi svoj prirodni put. Zato je važno što duže zadržati vodu u našem permakulturnom vrtu, svesno je koristiti, više puta je upotrebljavati, i na kraju je sprovesti kroz bio filter do bašte ili jezerceta.

Pomoću cevi sva voda iz domaćinstva je sprovedena u bio filter, gde se pročišcava pa teče dalje i navodnjava baštu.

Najednostavniji način sakupljanja vode je u obliku kišnice i snega sa krovnih površina u betonske ili u plastične rezervoare. Mogu se koristiti i polovni kanisteri za transport koncetrata koji nisu sadržali predhodno toksične elemente ili bilo kakvu hemiju. Najbolji su kanisteri koji su sadržali fruktoze, baze za sokove i slično.

Idealno je sakupljati u veliku cisternu ili više cisterni spojene tako da su međusobno povezane cevima i tokom prelivanja vode dolazi do ravnomernog punjenja. Isto je pogodno postaviti ih na viši deo zemljišta ili neke platforme tako da korišcenjem prirodnog pada vode možemo zalivati naše sadnice, baštu, povrće u plasteniku ili dopunjavati jezerce.

Sa jedne krovne površine poput naše od 140m2 se može sakupiti oko 80 m3 vode godišnje. U zavisnosti od padavina, za sada smo shvatili da jednim dobrim pljuskom sredinom proleća možemo sakupiti 5000 litara kišnice sa našeg krova. Ostala voda se preliva u bio filter ili u jezerce. Sakupljenu vodu koristimo za navodnavanje plastenika, zalivanje bašte i ostalih sadnica u vrtu. Vodu takođe možemo koristiti za tuširanje i pranje posuđa, pranje veša i samog domaćinstva, vodeći računa da uvek pri pranju koristimo ekološke proizvode koje proizvodimo sami! Sredstva za pranje, sapun, pastu za zube moramo praviti isključivo od prirodnih materijala. Tako iskorišcenu vodu možemo sprovesti u bio filter pa dalje u baštu. Koristeći ekološke i prirodne proizvode nećemo zagaditi vodu i ubiti biljke prečišćivače koje žive u bio filteru. Na permakulturnom imanju ali i u životu uopšte važno je da naučimo da cenimo i svesno koristimo element vode.

Ostavite Komentar