Sakupljanje vode sa krovnih površina

Jedan od najvažnijih elemenata permakulturnog imanja je sakupljanje i korišćenje kišnice.

Nastavi sa čitanjem „Sakupljanje vode sa krovnih površina“

Biofilter – Prirodno prečišćavanje sive vode

Jedan od uslova da se živi samoodrživo jeste i kontrolisana potrošnja vode i tretman otpadnih voda. Otpadne vode se mogu efikasno prečistiti u biofilteru.

Nastavi sa čitanjem „Biofilter – Prirodno prečišćavanje sive vode“