Održivi izvori energije i racionalna potrošnja

Energija je jedan od ključnih elemenata permakulture koji se odnosi na korišćenje održivih izvora energije i racionalnu potrošnju kako bi se smanjila potreba za fosilnim gorivima i smanjio uticaj na okolinu.

Nastavi sa čitanjem „Održivi izvori energije i racionalna potrošnja“

Prirodna gradnja

Prirodna gradnja je koncept u permakulture koji se odnosi na korišćenje prirodnih materijala i principa projektovanja kako bi se stvorili zdravi i održivi prostori za život.

Nastavi sa čitanjem „Prirodna gradnja“

Održivost i samoodrživost

Kako da se stvori sistem koji je održiv na dugi rok i samodovoljan u smislu hrane, vode, energije i drugih potreba.

Nastavi sa čitanjem „Održivost i samoodrživost“

Električni bicikl kao održivo sredstvo transporta

Električni bicikl je definitivno superiorno prevozno sredsto. Transport budućnosti.

Nastavi sa čitanjem „Električni bicikl kao održivo sredstvo transporta“

Solarni sistem za samoodrživo domaćinstvo

Fotonaponske ćelije za energetsku nezavisnost pravi su izbor za nezavisnost i samoodršivost

Nastavi sa čitanjem „Solarni sistem za samoodrživo domaćinstvo“

Energetska efikasnost u samoodrživom domaćinstvu

Ne možemo pričati o samoodrživom domaćinstvu bez energetske efikasnosti.

Nastavi sa čitanjem „Energetska efikasnost u samoodrživom domaćinstvu“

Sakupljanje vode sa krovnih površina

Jedan od najvažnijih elemenata permakulturnog imanja je sakupljanje i korišćenje kišnice.

Nastavi sa čitanjem „Sakupljanje vode sa krovnih površina“