Energetska efikasnost u samoodrživom domaćinstvu

Ne možemo pričati o samoodrživom domaćinstvu bez energetske efikasnosti.


Energetska efikasnost ima mnoge aspekte na jednom samoodrživom imanju. Ona obuhvata izolaciju stambenih i ostalih objekata koje treba grejati ili hladiti, proizvodnju energije iz obnovljivih i održivih izvora, efikasnost aparata i opreme koju koristimo, racionalnu i fleksibilnu potrošnja, kao i dizajn samog permakulturnog samoodrživog imanja.

Visoki stepen energetske efikasnosti se postiže racionalnom potrošnjom energije, i efikasnom opremom, uz maksimalno smanjenje energetskih gubitaka.

Za efikasno zagrevanje i hlađenje objekata na prvom mestu dolaze izolacija, i kvalitetna stolarija. Takođe ako se pravi nova kuća, kompletan projekat treba da bude usklađen sa principima uštede energije, a to podrazumeva i orjentaciju zgrade, položaj i veličinu prozora i ulaznih vrata, oblik krova, itd. Takozvane pasivne zgrade imaju zidove sa najmanje 25cm izolacije, dobro izolovane krovove sa više od 30cm izolacije, troslojne prozore punjene argonom, zapadne i severne zidove sa minimalnim brojem otvora, i drugo. Dobo izolovane zgrade, gde su zadovoljeni i ispunjeni svi potrebni parametri, troše minimalnu količinu energije za klimatizaciju.

Redovno pranje solarnih panela
Čisti paneli generišu više struje

U zavisnosti od položaja imanja i drugih faktora za grejanje možemo koristiti suvo drvo iz sopstvene šume, termalne ili geotermalne pumpe, struju ili gas.

Drugi važan aspekt je energetska efikasnost opreme koju koristimo, pa je tako neophodno da su svi kućni aparati u enerhetskom razredu A++. Naravno podrazumeva se da je sva rasveta, spoljna i unutrašnja, bazirana na LED tehnologiji, i da se koriste vremenski senzori gde god je to moguće. Hodnici, podrumske prostorije, toaleti i slićna mesta u kojima je zadržavanje vremenski kratko su idealna mesta za ovu vrst senzora

Sneg i kišnica se može skupiti sa svakog krova

U energetsku efikasnost samoodrživog domaćinstva spada i skupljanje, tretiranje i potrošnja vode. Kišnica se skuplja sa svih krovova, slobodan pad vode se koristi gde god je to moguće, a može se izgraditi i vodotoranj u koji se voda pumpa snagom vetra ili energijom iz solarnih panela.

Da bi samoodrživo imanje bilo zaokruženo i istinski samoodrživo trebalo bi i da proizvodimo svu svoju energiju iz obnovljivih i održivih izvora. Proizvodnjom energije iz održivih izvora energetska efikasnost se podiže na najviši nivo.

Vetro generator male snage od 700W
Vetro generator snage 700W pri brzini vetra od 10 m/s. Struju počinje da generiše kada brzina vetra pređe 2 m/s.

Za proizvodnju električne energije solarni paneli su izvrsno rešenje i mogu se skoro uvek koristiti, a u zavisnosti od položaja imanja vetro generator struje je takođe odličan i stabilan izvor energije. Treba znati da se zimi proizvodi znatno manje struje iz solarnih panela, ali zato vetra ima znatno više nego leti. Za zagrevanje vode mogu se koristiti i solarni koletktori, po mogućstvu vakumski ako želimo da nam i zimi obezbeđuju toplu vodu u našim klimatskim uslovima. Obično je najidealnije rešenje kombinacija ovih sistema.

Izolacija zgrada, energetski efikasna stolarija, visoki energetski razred kućnih aparata, solarni paneli, baterije, itd, zahtevaju veća ulaganja u početku ali se na duže staze apsolutno isplate i smanjuju vaše buduće troškove života na minimum.

eko čeka
Idejno rešenje naše buduće energetske stanice i osmatračnice.

U procesu proizvodnje solarnih panela, baterija, vetrogeneratora i prateće opreme, koriste se rude i retki metali, troši se energija, i ceo proces proizvodnje zagađuju životnu okolinu u manjem ili većem obimu, i oslobađaju se štetni gasovi kao što je CO2. Zato je važno biti racionalan i efikasan u potrošnji energije kako bi ceo sistem za proizvodnju energije bio što manji. U svakom slučaju dobro projektovan sistem na jednom samoodrživom, energetski efikasnom permakulturnom imanju će se višestruko isplatiti i omogući će nam da manje zagađujemo našu divnu planetu.

Za postizanje energetske efikasnosti potrebno je promeniti životne navike, i biti fleksibilan i otvoren prema ideji da se potrošnja energije mora usklađivati sa vremenskim uslovima kao i ciklusu dana i noći. Pa tako bojler, rernu i ostale veće potrošače uključujemo danju po jakom suncu, ili kada je vetar jak i konstantan, a budetmo stpljivi i štedljivi kada je pred nama oblačan period sa slabim vetrom.

Da bi ste znali koliko vam otprilike energije treba, i šta vam je sve potrebno od opreme morate napraviti dobru analizu godišnje potrošnje. Ali bez stalne štednje i jednog odgovornog odnosa prema potrošnji nikada vam neće biti dovoljno energije. Ne mogu se preneti i primeniti potrošačke navike, i potreba za luksuzom, na samoodrživo domaćinstvo.

Da bi smo bili samoodrživi i energetski efikasni moramo promeniti životne navike koje nam je nametnulo moderno potrošačko društvo korporativnog kapitalizma.

Ostavite Komentar