Praktična primena permakulture

Kako primeniti princip i tehnike permakulture na različitim tipovima imanja, i u svakodnevnom životu.

Nastavi sa čitanjem „Praktična primena permakulture“

Održivi izvori energije i racionalna potrošnja

Energija je jedan od ključnih elemenata permakulture koji se odnosi na korišćenje održivih izvora energije i racionalnu potrošnju kako bi se smanjila potreba za fosilnim gorivima i smanjio uticaj na okolinu.

Nastavi sa čitanjem „Održivi izvori energije i racionalna potrošnja“

Prirodna kozmetika i lekovi

Ova oblast permakulture se fokusira na korišćenje prirodnih sastojaka za proizvodnju ekoloških preparata za negu i zdravlje.

Nastavi sa čitanjem „Prirodna kozmetika i lekovi“

Prirodna gradnja

Prirodna gradnja je koncept u permakulture koji se odnosi na korišćenje prirodnih materijala i principa projektovanja kako bi se stvorili zdravi i održivi prostori za život.

Nastavi sa čitanjem „Prirodna gradnja“

Kompostiranje i tretiranje otpada

Kompostiranje i tretiranje otpada je važan deo permakulture, i omogućava da se reciklira i ponovo koristi organski materijal, smanjuje količinu otpada koji se odlaže, i poboljšava kvalitet zemljišta.

Nastavi sa čitanjem „Kompostiranje i tretiranje otpada“

Biljke i Životinje u permakulturnom okruženju

Koje su biljke i životinje pogodne za permakulturne sisteme i kako se one koriste da bi se poboljšala održivost sistema.

Nastavi sa čitanjem „Biljke i Životinje u permakulturnom okruženju“

Vodotokovi na permakulturnom imanju

Kanali za navodnjavanje i jezera su deo permakulturnog dizajna koji se fokusira na optimalnom korišćenje vode da bi se poboljšala održivost sistema.

Nastavi sa čitanjem „Vodotokovi na permakulturnom imanju“

Podela imanja na zone

Podela imanja na zone omogućava da se resursi koriste efikasnije, smanjuje potrebu za transportom i povećava efektivnost u radu.

Nastavi sa čitanjem „Podela imanja na zone“

Odabir imanja i prepoznavanje krajolika

Kako da se odabere imanje koje će biti pogodno za život i permakulturu, i kako da se koriste specifičnosti krajolika da bi se stvorili održivi sistemi.

Nastavi sa čitanjem „Odabir imanja i prepoznavanje krajolika“

Zajednički ciljevi i gradnja zajedničkih resursa

Kako se koriste permakulturni principi za postizanje zajedničkih ciljevada, i stvaranje resursa koji su korisni za celu zajednicu.

Nastavi sa čitanjem „Zajednički ciljevi i gradnja zajedničkih resursa“