Ko je permakulturni dizajner

Želimo da vam ovim tekstom predstavimo pojam permakulturnih dizajnera i bacimo svetlo na njihove moći


Sertifikovani permakulturni dizajneri završili su 72-časovni kurs permakulture. Većina dizajnera nakon završenog kursa nastavlja da usavršava svoja znanja i veštine samostalnim učenjem, formalnim obrazovanjem, praksom i projektima u zajednici.

Permakulturni dizajner prirodu modelira na estetski dopadljiv, produktivan i ekološki uravnotežen način. Nastoji da obezbedi održivo i sigurno mesto za sva živa bića.

Ovo su neke od njihovih ekspertiza:

Permakulturni dizajneri su obučeni da čitaju pejzaž i procenjuju svojstvo zemljišta u punom proizvodnom potencijalu, povećaće produktivnosti vašeg pejzaža, ubrzaće regeneraciju biodiverziteta, i stvoriće vam uslove za udoban i zdrav život.

Dizajneri primećuju mogućnosti terena za prikupljanje i skladištenje resursa. Prepoznaju i razumeju tokove vode, pravce vetrova, osunčanost tokom godine, broj i kvalitet postojećih biljnih vrsta, i slično,

Permakulturni dizajneri mogu raditi sa izazovnim lokacijama, mogu pomoći u poboljšanju stabilnosti i ekologije izazovnih terena. Strma brda, odvodnjavanje i erozija, loša plodnost ili oštećeni koridori divljih životinja, samo su jedni od izazova.

Dizajner će vam pomoći da oblikujete svoju viziju u nešto što je zabavno, korisno i moguće, omogućiće vam da prilagodite svoje želje konkretnoj lokacije tako da plan bude realan i izvodljiv.

Detalj iz dizajna našeg imanja Rtanjski Vrt

Dobar dizajner ima dobre veštine komunikacije i sposoban je da upravljanja kompleksnim projektima. On je dobar slušalac, pomaže klijentu da razjasni svoju viziju i definiše kako izgleda uspeh.

Odgovorni dizajner insistira na primeni dizajna i upravljanju radova kako bi osigurao da se klijentova vizija realizuje kako je dogovoreno. Uspeh permakulturnog projekta u velikoj meri zavisi od toga koliko je dobro izveden.

Ako se odlučite da angažujete permakulturnog dizajnera važno je jasno odrediti i definišiti obim i vrstu posla. Jasno navedite svoja očekivanja i tražite potvrdu od dizajnera da je spreman da radi u okviru ovih parametara.

Kod iskusnog dizajnera proces dizajniranja, uslovi, naknada i ostali dogovori su jasno definisani.

I na kraju najvažnije je da stručnost dizajnera odgovara vašim ciljevimam a jedino ograničenje u dizajnu je mašta dizajnera.

A na pitanje da li vam je potreban permakulturni dizajner odgovor probajte da nađete na ovoj stranici.

Ostavite Komentar