Zajednice bilja u šumi hrane

Permakulturni biljni gild je polikulturna zajednica bilja sa međusobnim beneficijama


Biljke žive u Gildovima! Jedne da daju hladovinu, mahunarke da vezuju azot, druge da privuku korisne insekte, i svaka da proizvede neki plod.

U permakulturi često se pominju gildovi, oni su takođe osnova za kreiranje šume hrane jednog održivog domaćinstva, a bez dobrog razumevanje biljnih gildova nemoguće je kreirati otporan i dugovečni permakulturni vrt.

Permakulturni biljni Gild je zajednica bilja sa međusobnim beneficijama, to je polikulturni šablon prilagođen konkretnom terenu i njegovoj mikroklimi koji se može više puta ponavljati po imanju. Mi na našem permakulturnom poljoprivrednom gazdinstvu Rtanjski Vrt imamo veliki biodiverzitet pa tako stalno eksperimentišemo sa novim vrstama i kombinacijama.

Ovako je Bill Mollison, jedan od osnivača permakulturnog pokreta definisao polikulturnu zajednicu biljaka takozvani biljni gild: Harmonični asambl vrsta grupisan oko centralnog elementa (biljke ili životinje) čija je uloga da pomogne tom elementu da buja.

Detalj iz permakulturnog dizajna – Biljni gild sa tačnim pozicijama

Osnovni princip u permakulturi kada se planira i dizajnira imanje je taj da bilje uvek treba saditi po društvima u kojima biljke pomažu jedne druge, štite se i međusobno hrane. U permakulturi zemlja se ne ore, korovi i insekti se ne prskaju otrovima i ne koriste se veštačka đubriva i zato se mora napraviti analiza svakog člana, njegove potrebe, karakteristike, i beneficije za druge biljke kako bi ta biljna zajednica bila otporna. Procenjuju se fizičke osobune kao što su širina, visina, zatim oblik korena i njegova dubina, tolerancija na stres, potreba za suncem, potom pokrivne ili druge funkcije, kao što su fiksiranje azota, odnos sa insektima, odnos sa životinjskim vrstama. Takođe mora se formulisati uloga i namena svakog člana biljne zajednice, a ta uloga može biti jestiva, gradivna, zaštitna, ogrevna, itd. Na našem imanju Rtanjski Vrt posebnu pažnju posvećujemo ulozi bilja u ishrani pčela.

Pri kreiranju ovih biljnih zajednica obavezno treba voditi računa o obliku i veličini krošnje odrasle biljke kako kasnije ne bi došlo do konkurenciije i nedostatka sunčeviih zraka. Takođe treba voditi računa o podzemnom delu gilda i obliku korena. Postoje tri osnovna oblika korena, ravan horizontalno postavljen koren, srcoliki koren i vertikalni koren koji prodire najdublje u zemlju, a imajući sve ove karakteristike na umu treba se pobrinuti da se ne stvara konkurencija na nivou korenja.

Postoje tri osnovna oblika korena, ravan horizontalno postavljen koren, srcoliki koren i vertikalni koren koji prodire najdublje u zemlju, a imajući sve ove karakteristike na umu treba se pobrinuti da se ne stvara konkurencija na nivou korenja.

Mreža strukture ishrane u okviru biljnog gilda obezbeđuje pravilan protok hranjivih sastojaka i utiče na evoluciju svakog člana. Cilj je stvoriti samoodrživi sistem praćenjem protoka energije. Sagledati protok hranjivih materija u polikulturnoj biljnoj zajednici je osnova uspešnog društva. Osnovna energija je sunce koju biljke prerađuje u hranu za ostale biljojede, obzirom da najveći deo ove energije ide u zemlju ta se mreža ishrane mora najviše obraditi.

Svakako neophodne i uvek poželjne vrste u svakom gildu su fiksatori azota, kao i cvetne vrste koje povećavaju efikasnost predatora koji se hrane neželjenim insektima. Na našem permakulturnom imanju Rtanjski Vrt u većim količinama sadimo i nanu(mint) u blizini košnica kako bi se pčele čistile od parazita.

Tipičan permakulturni gild na našem imanju Rtanjski Vrt. Prikazani su svi elementi polikulturne zajednice biljaka

Permakulturni biljni gild se mora pažljivo dizajnirati uzimanjem svih parametara u obzir, zemlja, mikroklima, karakteristike biljaka. Samo se detaljnom i preciznom analizom može dizajnirati adekvatna polikulturna zajednica biljaka. A kada se na vašem specifičnom terenu u praksi uverite u plodnost i izdržljivost biljnog asambla, možete ga zatim poput nekog šablon, ponavljati po celom vrtu.

U jednom uspešnom Gildu šume hrane drvo je u sredini odmah do njega lukovice (vlašac, sremuš, beli luk, lale, divlja rukola) zatim aromatično bilje(menta, matičnjak, žalfija, lavanda, origano, komorač), potom akumulatori od kojih se neku stalno seku i koriste kao malč(gavez, ren, čičak, maslačak, detelina), od ostalog pokrivnog bilja mogu da idu peršun, blitva, slez, i ljubičice kojima se jede cvet ili list.

Polikulturni biljni šablon koji je koguće ponoviti više puta po imanju – Detalj iz Permakulturnog dizajna

Polikulture, ili zajednice biljaka su mnogo efikasnije u svom rastu, i daleko su otpornije na štetočine i bolesti. Njihove uzajamne veze idu od pružanja hlada do privlačenja korisnih insekata, ukrštanje i razmena na nivou korena, itd.

Ostavite Komentar