Kompostiranje i tretiranje otpada

Kompostiranje i tretiranje otpada je važan deo permakulture, i omogućava da se reciklira i ponovo koristi organski materijal, smanjuje količinu otpada koji se odlaže, i poboljšava kvalitet zemljišta.

Настави са читањем „Kompostiranje i tretiranje otpada“

Biofilter – Prirodno prečišćavanje sive vode

Jedan od uslova da se živi samoodrživo jeste i kontrolisana potrošnja vode i tretman otpadnih voda.

Настави са читањем „Biofilter – Prirodno prečišćavanje sive vode“