Volontiranje u Rtanjskom Vrtu – Upitnik

Ako ste zainteresovani za edukaciju kroz volonterski rad na našem permakulturnom samoodršivom imanju Rtanjski Vrt, molimo vas da ispunite sledeći upitnik.

Pravilnik Rtanjskog Vrta za posetioce i volontere