Šuma Hrane

Na parceli veličine 5ha započeli smo rad na šumi hrane koja će svojim visokim stepenom biodiverziteta doprineti ostvarenju samoodrživog domacinstva i biti njegov centralni deo. Velika raznovrsnost biljnih vrsta doprinosi celokupnom ciklusu saživota sa prirodom. Ciklus koji započinje permakulturnim dizajnom, a realizuje se sadnjom i gradnjom, negom i održavanjem, pa sve do samog kraja na kompostištu koje je istovremeno i novoi početka.